Lediga tomter

I Pajala kommun finns bostadsområden både för de som vill bo i flerfamiljshus och för de som önskar bo i villa. 
Kommunen har ingen tomtkö då det finns ledig mark att köpa. I detaljplaner för respektive områden och i gestaltningsprogrammet för Pajala framgår hur tomterna får bebyggas. Detaljplaner mm hittar du här.

Kommunen har även ca 7 hektar industrimark till salu längs väg 983 efter Torne älv på andra sidan av Pajala centralort - det så kallade Sågenområdet.

Uppdaterad: 2019-05-15 11.23

Sektor teknik och service
Sommarvägen 6
984 32 Pajala
markhandlaggare@pajala.se

Utredare mark
0978-120 78

Teknisk avdelningschef
0978-120 98