Värmepump

Om du planerar att inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ut mark, ytvatten eller grundvatten måste en skriftlig anmälan lämnas in till Plan- och miljönämnden. När anmälan har granskats får du ett skriftligt besked och därefter kan inrättande påbörjas. Inrättande av luftvärmepump behöver inte anmälas i Pajala kommun.

Anmälningsplikten gäller:

  • Bergvärmepump
  • Jordvärmepump
  • Sjövärmepump
  • Grundvattenvärmepump

Fyll i blanketten och bifoga en karta som visar plats för anläggningen.Vid anmälan kontrolleras bland annat säkerhetsavstånd till dricksvattentäkter samt andra värmepumpar. Tekniska enheten kontrollerar avståndet till vatten- och avloppsledningar. Grannar ges även tillfälle att yttra sig. Anmälan om installation av värmepump - blankett

 
Handläggningstid: 3 veckor 
Kostnad: 1 940 kronor - Taxan indexregleras årligen.

Certifierad firma– en trygghet för dig som fastighetsägare

En ej fackmannamässigt utförd borrning eller installation kan bland annat medföra skador på fastigheter, att utlovade energibesparingar uteblir eller ge betydande miljöproblem. Vi rekommenderar därför att Ni anlitar en borrfirma som är certifierad av SITAC och att brunnsborrning sker enligt Normbrunn-16.

Sveriges geologiska undersökning, SGU, som är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten har tagit fram en kravspecifikation och en vägledning för certifiering av landets brunnsborrare. Mer om detta finns att läsa på SGUs hemsida som du hittar om du följer länken nedan.

SGUs vägledning

Uppdaterad: 2018-11-02 10.33 av eriwaa

Miljöinspektörer
Dan Tjärner
Telefon: 0978-122 52 

Evgeny Krakov
Telefon: 0978-120 38

Epost
planmiljo@
pajala.se 

Externa länkar

Rot-avdrag - Skatteverket