Skyltar

Plan- och byggförordningen (PBF) som är kompletterande föreskrifter till PBL sägs att: I områden som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar.

Om man bryter mot dessa bestämmelser har kommunen rätt att ta ut en byggsanktionsavgift.

Skyltpolicy för Pajala kommun

Blankett för ansökan om bygglov för skyltar och ljusanordningar

Uppdaterad: 2019-01-23 14.51

Kontakt

Bygglovshandläggare 
Maria Alldén
Veronica Andersson

Epost
byggmiljo@
pajala.se

 
Telefontider bygglovshandläggare
0978-12000 (växel)
Måndag: 13.00-15.00
Tisdag, torsdag, fredag: 09.30-11.30 

Externa länkar

Boverket
Byggnadsverkslagen
Byggnadsverksförordningen
Lantmäteriet
Plan- och bygglagen
Trafikverket
Länsstyrelsen