Rivningslov

Rivningslov kan krävas för att riva en byggnad eller del av byggnaden i områden med detaljplan eller områdesbestämmelser. Syftet är att byggnadsnämden ska kunna göra en bedömning om byggnaden ska bevaras på grund av historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga skäl.

Rivningsanmälan ska också göras av byggherren minst tre veckor innan rivningen påbörjas. Detta för att byggnadsnämden ska kunna hinna få en överblick över hur rivningen kommer gå till och hur olika material tas tillvara.  

Uppdaterad: 2019-01-23 14.50

Kontakt

Bygglovshandläggare 
Maria Alldén
Veronica Andersson

Epost
byggmiljo@
pajala.se

 
Telefontider bygglovshandläggare
0978-12000 (växel)
Måndag: 13.00-15.00
Tisdag, torsdag, fredag: 09.30-11.30 

Externa länkar

Boverket
Byggnadsverkslagen
Byggnadsverksförordningen
Lantmäteriet
Plan- och bygglagen 
Trafikverket
Länsstyrelsen