Plan- och bygglovtaxa 2011


Plan- och bygglagen (2010:900) möjliggör för Bygg- och miljönämnden att ta ut avgifter i ärenden gällande plan, lov, förhandsbesked, anmälan samt nybyggnadskarta. Även för framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävande årgärder har Plan- och miljönämnden rätt att ta ut avgifter.

Bygg- och miljönämden har också rätt att ta ut avgifter för planbesked, villkorsbesked och ingripandebesked, tekniska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på byggarbetsplatser och kungörelse av beslut om lov eller förhandsbesked i ortstidningar. I ärenden gällande detaljplan ska avgifter även täcka kostnader för program, om ett sådant behövs. Bestämmelserna om avgifter i Plan- och bygglagen ger kommunerna möjlighet att täcka kostnaderna för arbetet med plan- och lovhandläggning. Bestämmelser om avgifter regleras i Plan- och bygglagens 12:e kapitel.

För mer information om gällande plan- och bygglovtaxa, klicka på länken nedan.

Plan-och bygglovtaxa 2011

Uppdaterad: 2019-01-23 14.50

Kontakt

Bygglovshandläggare 
Maria Alldén
Veronica Andersson

Epost
byggmiljo@
pajala.se

 
Telefontider bygglovshandläggare
0978-12000 (växel)
Måndag: 13.00-15.00
Tisdag, torsdag, fredag: 09.30-11.30