Installation av eldstad och rökkanal

Före installation av eldstad och rökkanal måste en skriftlig anmälan lämnas till Plan-och miljöenheten. Du får inte påbörja installationen innan du har erhållit ett skriftligt startbesked. Tag kontakt med skorstensfejarmästare eller annan sakkunnig för att diskutera utformningen av rökkanal samt eldstad. Du kan behöva renovera en befintlig rökkanal innan du kan ta den i bruk.

När du installerat eldstaden tar du åter igen kontakt med skorstensfejarmästare eller annan sakkunnig för att provtrycka rökkanalen. Du är själv ansvarig för att lagar och regler, exempelvis boverkets byggregler, följs vid installation och eldning. Oavsett om du väljer en färdig, typgodkänd braskamin, vedspis i köket, kakelugn eller murad spis av egen design är brandsäkerheten det mest väsentliga. Det är viktigt att du följer fabrikantens anvisningar.

Taxan för prövningen är för närvarande 896 kr (2017).

Tillsammans med blanketten vill vi att du lämnar in:

  • Fasadritning där skorstenen finns redovisad
  • Planritning där du markerar var i huset du tänkt placera eldstaden.
  • Förslag till kontrollplan.

Innan anläggningen tas i bruk ska den godkännas skorstensfejarmästaren. Kopia av intyget och signerad kontrollplan ska lämnas till Plan-och miljönämnden. Installationen får ej tas i bruk innan du erhållit ett skriftligt slutbesked.

Om du installerar en eldstad utan anmälan och startbesked kommer en sanktionsavgift att tas ut, enligt plan- och byggförordningen 9 kap. 19§. Sanktionsavgiften för utebliven anmälan är 11 125 kr. Utöver sanktionsavgiften kommer du att debiteras anmälningsavgiften för braskaminen.

Blankett för installation av eldstad/rökkanal

Exempel kontrollplan

Ansökan om slutbesked

Uppdaterad: 2019-01-23 14.49

Kontakt

Bygglovshandläggare 
Maria Alldén
Veronica Andersson

Epost
byggmiljo@
pajala.se

 
Telefontider bygglovshandläggare
0978-12000 (växel)
Måndag: 13.00-15.00
Tisdag, torsdag, fredag: 09.30-11.30 

Adress:
Pajala kommun
Plan-och miljöenheten
984 85 Pajala