Anmälan

Nya Plan- och bygglagen har trätt i kraft den 2 maj 2011. Detta innebär att de åtgärder som tidigare i samband med bygglov krävt bygganmälan, idag inte kräver någon bygganmälan. Istället har det tillkommit ett start- och ett slutbesked.

Anmälan är dock inte borttagen helt utan finns ännu för åtgärder som inte kräver bygglov till exempel vid inrättande av eldstad och rökkanal eller om man ska göra en väsentlig ändring i sitt hus som påverkar bärande konstruktioner eller planlösning.

I plan- och byggförordningen (PBF 2011:338) 6 kap 5 §, har man samlat alla åtgärder som fortfarande kräver en Anmälan.   

Uppdaterad: 2019-01-23 14.44

Kontakt

Bygglovshandläggare
Maria Alldén
Veronica Andersson

Epost
byggmiljo@
pajala.se

 
Telefontider bygglovshandläggare
0978-12000 (växel)
Måndag: 13.00-15.00
Tisdag, torsdag, fredag: 09.30-11.30 

Externa länkar

Boverket
Byggnadsverkslagen
Byggnadsverksförordningen
Lantmäteriet
Plan- och bygglagen 
Trafikverket
Länsstyrelsen