Bygglov, rivningslov och marklov

Här finns information om bygglov, rivningslov och marklov.

Från och med 2 maj 2011 är handläggningstiden max tio veckor, från det att en komplett bygglovsansökan har lämnats in och diarieförts tills dess att ett beslut fattas. Tiden kan dock förlängas en gång med högst 10 veckor.

Telefontider

För kontakt med bygglovshandläggarna gäller följande telefontider: 

  • Måndagar: 13.00 - 15.00
  • Tisdagar: 09.30 - 11.30 
  • Torsdagar: 09.30 - 11.30
  • Fredagar: 09.30 - 11.30

Ni är även välkomna att kontakta bygglovshandläggarna via e-post. Kontaktuppgifter hittar du till höger på denna sida. 

Uppdaterad: 2019-01-23 14.44 av Erik Waara

Kontakt

Bygglovshandläggare
Maria Alldén
Veronica Andersson

Epost
byggmiljo@
pajala.se

 
Telefontider bygglovshandläggare
0978-120 00 (växel)
Måndag: 13.00-15.00
Tisdag, torsdag, fredag: 09.30-11.30 

Externa länkar

Boverket
Byggnadsverksförordningen
Lantmäteriet
Plan- och bygglagen 
Trafikverket
Länsstyrelsen