Bostadsanpassning

För personer med funktionshinder som önskar bo kvar i eget boende så finns möjlighet att ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Bygg-och miljönämnden ansvarar för handläggning och prövning av  ansökningar om bidrag.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som äger en bostad för permanent bruk eller som har hyreslägenhet eller bostadsrätt.

För anpassning av hyres- eller bostadsrättslägenheter krävs fastighetsägarens medgivande. Bidrag lämnas för åtgärder av bostadens fasta funktioner samt för funktioner i anslutning till bostaden.

Vid köp eller byte av bostad lämnas bostadsanpassningsbidrag till kostnadskrävande åtgärder endast om det finns särskilda skäl för att välja en bostad som kräver anpassning.

Behovet av anpassningsåtgärder ska vara långvarigt eller bestående och styrkas genom intyg av en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Information om bostadsanpassningsbidrag

Asunnonsovellustuki (BAB-tuki)


Blankett för ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Uppdaterad: 2019-01-23 14.43 av eriwaa

Kontakt

Bostadsanpassnings
handläggare
Maria Alldén
Veronica Andersson
Johny Lantto
070-345 89 94
johny.lantto@
pajala.se 
 

Epost
byggmiljo@
pajala.se

 
Telefontider bostadsanpassnings
handläggare
0978-12000 (växel)
Måndag: 13.00-15.00
Tisdag, torsdag, fredag: 09.30-11.30 

Externa länkar

Boverket
Byggnadsverksförordningen
Lantmäteriet
Plan- och bygglagen 
Trafikverket
Länsstyrelsen