Bygg och miljö

Här kan du hitta information om olika bostadsområden som finns i kommunen, vilka regler som gäller för bland annat plan- och bygglov, mark, miljö, livsmedelshantering, strandskydd, bostadsanpassning  och sotning. Här finns också information om priser och taxor samt kontaktuppgifter till våra tjänstemän. Du är mycket välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor!

Nu är det möjligt att söka bygglov via Mittbygge.se 

Vi har anslutit oss till Mittbygges e-tjänster. Portalen är framtagen för att ge hjälp och stöd för dem som har funderingar och frågor kring att planera, bygga och bo. 

Mittbygge.se innehåller mycket fakta och länkar till information som är värdefull för dem som funderar på att bygga. Med hjälp av e-legitimation kan man söka bygglov direkt via portalen.  Som sökande går det att hållas informerad via SMS eller e-post så fort något händer i påbörjat byggärende. 

Är du intresserad av att hyra bostad ska du vända dig till:

Pajalabostäder AB som är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Pajala kommun.

Uppdaterad: 2019-01-23 14.42 av eriwaa

Kontakt

Plan- och miljöchef:

Johanna Alm
0978-120 95
johanna.alm@
pajala.se

Administrativ handläggare
Erik Waara
erik.waara@pajala.se

Bygg- och miljöavdelningen
Medborgarvägen 4
984 85 Pajala
byggmiljo@
pajala.se


Externa länkar

Boverket
Byggnadsverkslagen
Byggnadsverksförordningen
Lantmäteriet
Plan- och bygglagen 
Trafikverket
Länsstyrelsen
Acrobat Reader