Förvaring av brandfarliga gaser

Man får bara förvara brandfarlig gas för hushållets behov. Men maximalt 60 liter gasol och 5 liter acetylen.

Behövs ytterligare mängder förvaras måste tillstånd sökas och beviljas.

Volymerna avser gasflaskan och en gasolflaska av typen P11 innehåller 26 liter gasol. Naturligtvis ska så lite brandfarlig gas som möjligt förvaras i hemmet.

Hur ska den brandfarliga gasen hanteras?
Gasflaskor skall förvaras i ventilerat utrymme och stående för att säkerhetsventilen ska fungera. Stäng alltid gasflaskventilen efter gasanvändning.

Vid byte av gasflaska bör det kontrollera att alla rörfogar och slangutrustningar är täta. Detta görs lättast med exempelvis såpavatten.

Kontrollera minst en gång per år om slangarna är torra eller har ytsprickor och byt slangarna om så skulle vara fallet.

Skylta utrymmet där acetylenbehållare förvaras med väl synlig gul skylt med svart bård som varnar för gasflaskor. Tänk på att aldrig förvara brandfarlig gas i kylskåpet.

Förvaring av brandfarlig gas i hemmet:
Bor Du i villa eller i fritidshus så får 60 liter gasol i flaskor om högst 26 liter vilket är två P11 förvaras i bostadsdelen.

I garaget skall flaskorna vara skyddade mot påkörning. I källaren får Du förvara en P11 i ventilerat utrymme, exempelvis i hobbyrummet. På vinden får ingen brandfarlig gas förvaras.

Dessutom får fem liter acetylen förvaras i ventilerat utrymme som är brandtekniskt avskilt från bostaden exempelvis i eget garage.

Den bästa förvaringsplatsen är i fristående eller avskilt förråd.

Boende i flerfamiljshus
Vid boende i flerfamiljshus får 60 liter gasol i flaskor om högst fem liter försvaras i varje lägenhet. Sker förvaringen på balkongen får 60 liter gasol i flaskor om högst 26 liter vilket är två P11 förvaras.

I källaren och på vinden får ingen brandfarlig gas förvaras. Acetylen får endast förvaras i utrymme utanför bostaden, exempelvis i hobbyrum, dock högst fem liter. Den bästa förvaringsplatsen är på balkongen, gärna i ett skåp.

 

Uppdaterad: 2012-11-05 10.46