Räddningsberedskap

Beredskap för olyckor och bränder hålls dygnet runt årets alla dagar i centralorten Pajala.

I Pajala finns en styrkeledare, en förman och fem brandmän med anspänningstid på fem minuter.

Utryckningspersonal larmas via personsökare och sms.

I Tärendö, Junosuando, Korpilombolo och Muodoslompolo hålls ingen beredskap.

Här har man istället brandvärn om cirka 15 personer på varje ställe som rycker ut frivilligt.

Utryckningspersonal larmas via telefon och sms.

Uppdaterad: 2016-06-29 11.14