Nödsituation – ring 112

112-numret går till SOS Alarm i det län samtalet kommer ifrån, även om du ringer från en mobiltelefon. En larmoperatör på SOS Alarm tar emot telefonsamtalet och larmar ambulans, räddningstjänst, polis, de kan koppla dig till giftinformation, jourhavande läkare etc.

Vad ska man tänka på när man ringer?

När man ringer nödnumret 112 ska man tänka på att informera om följande:

 • Vad har hänt?
 • Var någonstans behövs hjälpen?
 • Vem är det som ringer?

Vid personskada/sjukdom:

 • Skador eller tillstånd
 • Medvetslös/fastklämd
 • Inomhus/utomhus
 • Vem gäller det?
 • Namn, kön, ålder

Vid brand:

 • Är någon i fara
 • Vad brinner
 • Brandens omfattning

Larma på rätt sätt vid en trafikolycka:

Stanna och ta reda på vad som hänt

 • Hur många är skadade
 • Sitter någon fastklämde
 • Är det något utsläpp/läckage

Orientera dig. Var är du:

 • Vägskylt i närheten, avtagsväg, kraftledning, vattendrag, kyrka etc.

Första hjälpen

Det är de första minuterna efter en olycka som är avgörande för om den skadade kommer att överleva och hur allvarliga följderna av olyckan blir.

Några råd

 • Behåll lugnet
 • Om ni är flera på platsen, se till att någon tar ledningen
 • Fördela arbetsuppgifterna
 • Ge första hjälpen
 • Varna andra som kan utsättas för fara

Kontrollera

 • Medvetande – andas personen själv?
 • Lägg i framstupa sidoläge – Stanna hos personen!
 • Andning – Om andningen upphört, utför hjärt – lungräddning
 • Puls – Känn efter på sidan av halsen att pulsen slår

Ring 112, var beredd att svara på SOS- operatörens frågor:

 • Vad har hänt
 • Var någonstans har olyckan hänt
 • Vilket telefonnummer ringer du ifrån
 • Vilken typ av skador har de skadade
 • Sitter någon fastklämd
 • Vilken typ av fordon är inblandade
 • Om det är en lastbil, finns orange ”farligt gods-skylt”

Hur kan jag ringa 112?

 • Fast telefoni:  telefonen måste vara registrerad på den adress man ringer ifrån
 • Mobil: fungerar även om kontantkortet till mobilen är slut och om mobilen saknar SIM-kort.
 • Telefonkiosk: lyft luren slå 112
 • Texttelefon: om hörselskadade och talhandikappade har texttelefon kan dom ringa 112. Samtalet med operatören sker då via texttelefonen.
Uppdaterad: 2016-06-29 10.58