När larmet går VMA

 V M A – Viktigt Meddelande till Allmänheten

VMA-signalen (ljudsignal som hörs via fem tyfoner på hustaken i centralorten Pajala, betyder att du ska:

  • Bege dig inomhus
  • Stänga fönster, dörrar och ventilation
  • Lyssna på P4/Radio Norrbotten

 

VMA-signalen består av upprepade 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders paus.

Om en svår eller stor olycka, giftutsläpp eller något annat allvarligt händer uppdateras kommunens hemsida kontinuerligt om vad som händer och var. Det kommer även att informeras med högtalarbilar i byarna.

Därefter får du även information om vad du kan göra och vart du kan vända dig för ytterligare information..

När det inträffar en allvarlig olycka får du i första hand information via radio och TV.

Om olyckan är så allvarlig att räddningsledaren bedömer att situationen är så allvarlig att allmänheten ska varnas, kan signalen Viktigt meddelande till allmänheten användas.

Signalen ljuder med sju sekunders ton med 14 sekunders mellanrum. Larmet upprepas i minst två minuter.

Signalen Faran över ljuder med en 30-40 sekunders sammanhängande signal.

Larmet testas klockan 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december.

Om du hör signalen ”Viktigt meddelande till allmänheten” ska du:

  • Söka skydd inomhus,
  • Stänga fönster, dörrar och om möjligt ventilationen,
  • Söka information via radio och TV,
  • Stanna inomhus tills du får annan information via radio eller TV eller tills du hör signalen ”Faran över”.

 

Test av tyfoner

Klockan 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december testas signalen och då ges också information om testningen via radio.

Uppdaterad: 2016-06-29 10.58