...

Krisberedskapsveckan 2018 - Stärkt beredskap och bättre riskkommunikation

Krisberedskapsveckan 2018 pågår från den 28 maj till den 3 juni 2018. Krisberedskaps-veckan är en årlig kampanj som ska öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst krig. Vad skulle du göra om vardagen vänds upp och ner?

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) startat Krisberedskapsveckan, en årlig kampanj tillsammans med bland andra kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser. 2018 sammanfaller krisberedskapsveckan med utskicket av broschyren "Om krisen eller kriget kommer" som skickas till alla hushåll den 29-30 maj 2018. Informationen kommer även att finnas i andra kanaler, bland annat på webben. Materialet är riktat till alla vuxna människor som bor i Sverige. Den innehåller bland annat information om hur människor ska förbereda sig för att kunna se till sina grundläggande behov när viktiga funktioner i samhället inte är igång som vanligt. 

Det oväntade kan komma att drabba oss alla. Det är viktigt att vara medveten om att vi inte vet exakt vad som kan komma att hända, därför är det också viktigt att vara ordentligt förberedd. Förberedelseuppmaningen gäller samhället och det enskilda hushållet - personligt ansvar gäller i händelse av kris. Det är också viktigt att vi hjälper varandra. Vatten, mat, värme och kommunikation = V, M, V, K är en krisberedskaps-glosa att lägga på minnet när det oförutsedda inträffar.

Bakgrunden till utskicket av broschyren "Om krisen eller kriget kommer" är ett regeringsuppdrag som förstärker och utvecklar det arbete som MSB redan gör för att öka riskmedvetenheten och kunskapen hos befolkningen om bland annat hemberedskap. Med anledning av det försämrade säkerhetspolitiska läget och den återupptagna planeringen för att hela samhället ska kunna agera vid höjd beredskap och ytterst krig vill regeringen att informationen om hur befolkningen kan förbereda sig ska bli bättre, både på nationell och lokal nivå.

Klicka här för att läsa mer om dinsäkerhet.se.

Checklistor/ Muistilistat 

Bra att ha hemma för att klara en kris (pdf öppnas i nytt fönster)

Asiat joita on hyvä pitää kotona ja jotka auttavat selviytymään kriisin sattuessa

Annat bra att ta del av

Klicka här för att se filmen "Om det blir el- och värmeavbrott - vad gör du då?" länken öppnas i Youtube

För barn:

Klicka här för att se filmmaterial speciellt framtaget att visa för barn "Zillah & Totte: Om krisen eller kriget kommer" 

Uppdaterad: 2018-05-31 10.00 av linhuh