Första hjälpen L - ABC

Första hjälpen L-ABC

L – Livsfarligt läge

Om det är fara för den skadades liv ska du försöka att föra honom eller henne i säkerhet och bort från olycksplatsen.

Gå vidare till A 

A – Airway (skapa fria luftvägar)

När du hjälper en skadad person ska du alltid börja med att se till att denne har en fri luftväg genom att böja huvudet lätt bakåt eller lyfta upp underkäken. Det kan också vara ett främmande föremål i luftstrupen som gör att personen inte kan andas. Gräv inte i munhålan utan se vad du håller på med, risken är att du trycker föremålet längre ner i luftvägarna.

Gå vidare till B 

B – Breathing (kontrollera andningen)

När du skapat en fri luftväg är det dags att kontrollera andningen. Andas personen fortfarande inte kan luftvägarna fortfarande vara blockerade, personen kan ha ett andningsstopp eller hjärtstopp.

Gå vidare till C

C – Circulation (pulskontroll)

Känn efter om personen har puls, detta kan göras antingen på halsen, handleden eller ljumsken. På små barn kan pulsen kännas tydligare på insidan av överarmen. Har personen igen puls – Larma 112 och starta Hjärt – lungräddning (HLR).

Har personen puls men ingen andning, ge 10 inblåsningar genom att knipa åt näsan och blås in luft genom personens mun. Larma 112.

Har personen öppna sår, lägg kroppsdelen i högläge samt gör ett tryckförband direkt över såret.

Uppdaterad: 2016-06-29 10.58