Brännskador

Brand i kläder:
Om det börjar brinna i dina kläder rulla runt på marken tills elden kvävs. Skydda ansiktet med dina händer.

Om det brinner i någon annans kläder, lägg personen på marken och släck elden med en filt eller liknande.

Släck alltid från huvudet och neråt för att undvika lågor från att slå upp i ansiktet.

Kyl alltid brännskador och glödande kläder med kallt vatten i minst 10 minuter.

Kylning av brännskadad:
Om du eller någon annan blir brännskadad är det viktigt att omedelbart kyla med kallt vatten eller en kall och våt handduk.

Kontakta alltid läkare. Fortsätt nedkylningen minst 10 minuter eller tills hjälp anländer.

Brand i kläder eller hår:
Se till att personen ligger ned och släck elden med något klädesplagg eller en filt.

Släck alltid från huvudet och neråt för att undvika att lågor slår i ansiktet.

- Låt kläderna närmast kroppen sitta kvar för att inte skada huden ytterligare om de har fastnat i brännskadan.

- Spola omedelbart den skadade kroppsdelen med svalt vatten minst 10 minuter – för att sänka temperaturen i huden och lindra smärtan.

- Bevara blåsor hela och lägg ett luftigt förband.

- Kontakta sjukvården om du är osäker på hur stora skadorna är.

Uppdaterad: 2016-06-29 10.58