Fotografering av barn i förskola och skola

Många föräldrar vill veta mer om varför man i Pajala kommun inte längre får fotografera barnen i samband med aktiviteter i förskola och skola.

Bakgrunden är de regler som talar om hur man får och inte får hantera personuppgifter i skolan. Dataskyddsförordningen eller GDPR (The General Data Protection Regulation) är gemensam för hela EU. Syftet med förordningen är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Du kan läsa mer om GDPR på Datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/

 

Kommunen är skyldig att bevaka barnens rätt till skydd av personuppgifter. En personuppgift kan vara all information som är kopplad till en individ, till exempel: personnummer, adresser, telefonnummer, fotografier, uppgifter om matallergier och sjukdomar, mm. Det behöver inte vara olämpligt eller förbjudet att offentliggöra eller publicera uppgifter. Exempelvis får man inte publicera adresslistor på webben, men man kan utan hinder dela ut elevlistor med kontaktuppgifter till föräldrarna. Man kan också dela ut namnlistor med personnummer om man inte har med de fyra sista siffrorna.

När det gäller fotografier där det går att identifiera barn tillämpar kommunen en strikt tolkning av Dataförordningens regler. För att vara säker på att inte foton på barnen används på ett olämpligt, kränkande eller olagligt sätt, är det sedan en tid tillbaka inte tillåtet att fotografera vid till exempel luciatåg och skolavslutningar. En av orsakerna till att det är extra viktigt med hur man hanterar foton, är att det är omöjligt att ha kontroll över vad som händer med bilder som publiceras på Internet. Det förkommer att porträtt på barn används i helt andra sammanhang än där man önskar.

Om Du har frågor som gäller Dataskyddsförordningen eller fotograferingen i förskola och skola, så kan du vända dig till aktuell rektor.

Uppdaterad: 2019-02-15 10.59 av Anders Aasa