Utbildning i förädling av fisk och kött

I januari startar Pajala kommun tillsammans med Lapplands lärcentra, Rönnbäcks fisk samt Tornedalica special en 6 veckors utbildning på heltid i förädling av fisk och kött. Åtta platser finns tillgängliga, ta chansen!

Utbildningen består av tre delar  

Del 1: 1 vecka teori i grundläggande livsmedelshygien och HACCP. 

Del 2: 2 ½ vecka praktisk utbildning i Rönnbäcks fisk i Pajala.

Del 3: 2 ½ vecka praktisk utbildning i Tornedalica special i Kangos

Kursen hålls i anläggningar med livsmedel och höga hygienkrav, alla deltagare skall uppvisa godkänt aktuellt intyg för utförd hälsokontroll för arbete i livsmedelsanläggning. Utbildningen står för kostnad och samordning av hälsokontroll. 

Utbildningen finansieras med medel från Europeiska socialfonden

Anmäl dig senast 30 november 2019 till projektledare Joel Medelid på telefon 0978-12031 eller epost: joel.medelid@pajala.se 

Uppdaterad: 2019-11-14 21.15