Tjänligt badvatten i Kauhajärvi

Den senaste vattenproven som har tagits i Kauhajärvi visar normala värden så badvattnet bedöms vara tjänligt igen. Bygg- och miljöavdelningen avråder därför inte längre från bad vid badplatsen.   Den höga halten av e. coli som den tidigare provtagningen visade tros bero på någon form av engångsförorening. Provsvaren kan ses här: https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/badvatten/kommuner-och-badplatser/kommuner/badplatser-i-pajala-kommun.html

Uppdaterad: 2019-08-09 15.08 av eriwaa