Pressmeddelande om ökat fokus på utveckling

PRESSMEDDELANDE 2019-01-17

Mer fokus på utveckling

Sen januari 2019 är en ny politisk ledning och ny förvaltningsorganisation i Pajala på plats. Som ett led i detta ställs ett starkare fokus på enhet för utveckling och näringslivsarbete.

Bredvid Erik Mella som Näringslivstrateg, kompletteras också gruppen med Johanna Funck med fokus på platsmarknadsföring och inflyttarservice och Andreas Hinzer som strategisk utvecklingschef för nya enheten.

-       Vi har alla tre arbetat i många år inom den privata sektorn. På lokal, nationell och internationell nivå och inom olika områden säger Andreas Hinzer.

Det är ett bra team med förutsättningar för att förstå företagens utmaningar och möjligheter i Pajala kommun och att hantera dem seriöst och professionellt.

-       I en tid som är präglad av stora globala förändringar är det viktigt att vi kämpar gemensamt för en kommun som kan erbjuder trygghet och sammanhållning, utvecklingsmöjligheter och en livlig social miljö för alla. Det här en svår uppgift för oss, Pajalas utmaningar är stora men det finns en stark grund och drivna människor och det ger bränsle och motivation. För att lyckas i framtiden måste vi bygga förtroende och öka kommunikationen, skapa lösningar som är anpassade för landsbygden bli mer platsinnovativa säger Anderas Hinzer

Övergripande arbetsområde av nya utvecklingsenheten:

  • Bättre informationsflöde och mer transparens för medborgare och näringsliv
  • Kompetensförsörjning & ungdomars framtid i yrkeslivet
  • Mer fokus på landsbygdens utmaningar och bättre regional samverkan
  • Fokus på kommunens kulturrika identitet, platsvarumärke och profil
  • Arbeta med och diskutera framtidsfrågor i en offentlig kontext: Hur vill vi och kommer att leva i Pajala år 2035?
  • Snabb reaktionstid och service inom stödfrågor för företagare och föreningar.
  • Befolkningsutveckling och inflyttning

-       Det ska bli intressant och spännande att börja jobba med dessa frågor. Det finns en otrolig potential men vi behöver alla se den och aktivt forma den nya framtiden gemensamt” avslutar Andreas.

Kontakt

Andreas Hinzer, andreas.hinzer@pajala.se

Erik Mella, erik.mella@pajala.se

Johanna Funck, johanna.funck@pajala.se

Uppdaterad: 2019-02-15 10.59 av linhuh