Pressmeddelande angående pågående digitalisering

PRESSMEDDELANDE 2019-01-18

Så går digitaliseringen till

Arbetet med att ta fram och börja använda digitaliserade verktyg och arbetsmetoder inom kommunala sektorn pågår för fullt och här kommer en lägesrapport utifrån verksamheterna och IT-avdelningen.

I samarbete med Norrbottens e-nämnd tar kommunen nu fram e-blanketter för diverse ärenden och ansökningar för kommunens medborgare. De första blanketterna finns på www.minasidor.pajala.se  och därefter kommer vi att fylla på med nya e-blanketter allt eftersom dessa tas fram och färdigställs.

Exempel på e-blanketter kan vara;

Ansökan om specialkost i förskola och skola, intresseanmälan om anslutning till Pajala kommuns VA-nät eller fjärrvärme eller Ansökan om förskoleplats.

Pajala kommun har tillsammans med Pajala Hälsocentral möjliggjort läkarronder via surfplatta där läkaren är i kontakt med patienten via videosamtal med hjälp av en surfplatta. Patienten slipper långa resor in till vårdcentralen och läkaren kan effektivt göra arbetet från kontoret. Metoden har upplevts positiv och både patienter, sjuksköterskor och läkare är nöjda med utfallet och säger att detta fungerar riktigt bra!

Välfärdsteknik inom omsorgen är ett projekt som ska testa och utvärdera teknik inom omsorgen och är startat och pågår i Junosuando med ca 27 brukare inom Hemtjänsten och 8 boende på Asphemmet och där nu några hjälpmedel ska börja användas i skarpt läge.

Tanken med projektet är att öka trygghet, service och delaktighet för individen i hemmet och på särskilt boendet. Målsättning är att öka må bra-tiden och ge större frihet och självständighet och projektet utgår alltid ifrån att det är brukarens behov som styr.

Antalet surfplattor och mobiltelefoner kommer bli fler för att brukaren ska kunna göra läkarbesök mot Gällivare/Pajala och nyttja för spel/hjärngympa. Personalen ska kunna göra planering, ronder, och tillsynsbesök på distans och även videosamtal till OB-sköterskor för att få vägledning och minska påfrestande resor för patienter och brukare.

Inom kort kommer Asphemmet i Junosuando, Tallgården i Korpilombolo och Rönngården i Tärendö ha WiFi och i dagsläget finns även Cromcast på Asphemmet där de boende kan välja att se och nyttja exempelvis SVT öppet arkiv, Youtube, mötas via Skype, följa pajalatv.se, se foton eller ställa in en rogivande simulerad brasa.

Det finns idag sex stycken Läkemedelspåminnare som ska börja användas inom kort och GPS-klockor, varav två av klockorna nu ska börja testas på Tallgården samt digitala boendelås till Asphemmet i Junosuando som nu är monterade.

Utbildning för personalen med de nya hjälpmedlen hålls kontinuerligt allt eftersom de börjar användas.

Digitalisering på den tekniska enheten har kommit långt och sedan flera år läses fjärrvärmen av på distans och sedan ett år tillbaka så läser man även av vattenmätarna på samma sätt. Sopbilen kommer att utrustas med avläsare för vattenmätare så att man som husägare bättre kan följa sin vattenförbrukning.

Just nu jobbar vi med att införa så att fjärrvärmen läses av kontinuerlig och presenteras i realtid (vilket är ett lagkrav) och då kommer även vattenmätarna i Pajala centralort att kunna läsas av och presenteras i realtid.

Pajala kommun har även infört digital övervakning och styrning av vattenverk, pumpstationer och reningsverk runt omkring i Pajala kommun. Detta ökar driftsäkerheten, säkrare för miljön och ger snabbare åtgärder vid problem och eventuella fel.

Vi hoppas att den nya tekniken kommer fungera som en bra stöttning för verksamheterna, personal och skapa mervärde för er kommunbor. Pajala Kommuns ambition är att digitalisera tjänster och hjälpmedel stegvis för att följa med i digitala utvecklingen och för kunna fördela resurser på ett smidigt kostnadseffektivt sätt.

Kontakt

Petter Särkijärvi IT-avd petter.sarkijarvi@pajala.se 0978-121 99

Klicka här för att läsa pressmeddelandet i pdf.

Uppdaterad: 2019-02-15 10.59 av johfun