...Parkera inte vid sporthallen mitt emot kommunhuset 20-21 maj

Nästa veckas måndag och tisdag, den 20-21 maj 2019, kommer entreprenören att sopa parkeringen mot sporthallen utanför kommunhuset.

Parkera någon annanstans dessa dagar, så att det är möjligt att sopa på parkeringsplatsen.

När man ser att det är sopat så är det fritt fram att parkera igen även om det skulle hinnas bli klart redan under måndagen. 
Uppdaterad: 2019-05-14 15.51 av linhuh