Nya Pajala avloppsreningsverk

Pajala kommun ansöker om ett tillstånd enligt miljöbalken 9 kap. och miljöprövningsförordningens 28 kap. 1 § för ett nytt reningsverk för behandling av avloppsvatten från Pajala tätort.

Läs mer genom att klicka på denna länk.

Uppdaterad: 2019-04-16 09.31 av linhuh