Nu kan du söka Charlotte Kalla-stipendiet

Nu har du som ung idrottare i åldern 14-20 år i Norrland möjligheten att ansöka om Charlotte Kallas Stipendium som hon ger ut tillsammans med Pajala kommun. Stipendiet som är på 15 000 kr och delas ut den 6 juli på Pajala Marknad.

Charlotte Kallas stipendium har till ändamål att stödja, belöna och stimulera unga idrottsutövare i Norrland på ett sådant sätt att det underlättar för den enskilde idrottsutövandes utveckling. Särskilt fokus kommer att läggas på idrottsutövare i glesbygdskommuner där möjligheterna för elitsatsning har liknande förutsättningar som Charlotte Kalla hade i IFK Tärendö under sin ungdomstid.

Målgrupp

Stipendiet kommer att tilldelas idrottsutövare i åldern 14–20 år som under ansökningsåret har utmärkt sig genom dokumenterade prestationer, hög träningsnärvaro och kamratanda.

Ansökningsförfarande

Ansökare ska senast den 31 maj skriftligt ha inkommit med ansökning till Pajala kommun. Ansökningen ska vara motiverande och inneha dokumenterade prestationer samt presentera utövarens framtidsvisioner.

Jury

Ungdomstränare och ledare från idrottsklubbar i Pajala kommun kommer i samråd med kommunansvarig gå igenom ansökningarna. Sedan kommer den gruppen föreslå ett antal kandidater som gruppen i samråd med Charlotte Kalla väljer en stipendiemottagare.

Utdelning

Lördag den 6 juli på Pajala Marknad kommer stipendiet delas ut av Charlotte Kalla. Stipendiemottagaren meddelas två veckor innan.

 

Stipendiesumma

15000 kronor

 

Ansökan skickas till

Kommunkansliet, Johanna Funck

984 85 Pajala

stipendium@pajala.se

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Johanna Funck på Pajala kommun

0978-120 32, johanna.funck@pajala.se 

 

  

Uppdaterad: 2019-04-12 16.32