Medarbetarna leder arbetsmijöarbetetet framåt

Omsorgspersonalen inom Pajala Kommun jobbar med verktyget Vård i annans hem som bygger på att en del av personalen utbildas till så kallade Samtalsledare. Det här har lett till att man på ett avslappnat och systematiskt sätt kan arbeta med arbetsmiljöfrågorna . Läs hela artikeln i länken!

 

 

https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo/har-utbildar-medarbetarna-varandra/

Uppdaterad: 2019-02-15 10.59 av johfun