Ljudfiler av kommunfullmäktige 2019-09-16

Ljudinspelning av kommunfullmäktige 2019-09-16 finns i mp3-format och utlämnas vid begäran.

Del 1/2 har sämre ljudkvalitet med anledning av bakgrundsljud, redaktionen har försökt åtgärda detta utan framgång.

Uppdaterad: 2019-10-21 16.06 av linhuh