Hemtjänsten stöttar brukarens förmågor

Hemtjänsten i Pajala kommun färdas långa sträckor i sitt arbete med att ge stöd och omsorg åt brukare i hela vår stora kommun. Meän raatio och Regina Veräjä följde personal i Muoniodalen i deras dagliga arbete.

De flesta av oss vill bo kvar hemma så långt det är möjligt. Men i vissa situationer kan man ändå behöva hjälp och stöd med att klara vardagen. Då är det skönt att hemtjänsten finns. En hemtjänst som arbetar med att ha brukaren och deras behov i centrum på ett sätt som tar tillvara deras egna resurser. 
Lyssna på inslagen här och få en bild av hur en vardag i Muoniodalens hemtjänst kan se ut.

Pajala kommuns omsorgspersonal utbildas i IBIC-metoden, individens behov i centrum, vilken innebär att brukarens egna förmågor ska stöttas.Här  kan du lyssna på radioinslaget om IBIC som spelades in tidigare i vår.

Uppdaterad: 2019-05-06 14.08