Grattis LKF!

Projektet Kompetens och samverkan har återigen fått ett erkännande för att vara ett föredömligt projekt. För drygt ett år sedan blev vi uppmärksammade av Svenska ESF-rådet som ett av landets bästa projekt. Och nu är det Europeiska kommissionen som valt ut projektet som ett av Europas mest framgångsrika projekt!

Kompetens och samverkan är ett 3-årigt projekt som genomförts i samtliga LKF-kommuner mellan 2016-2018 där man kopplat SFI-undervisning och språkträning till praktik på relevanta arbetsplatser. 

Deltagarna har fått träna på det svenska språket i en arbetsmiljösituation samtidigt som de kunnat yrkesträna. Det har gjort att deras ställning på arbetsmarknaden ökat och att etableringen gått snabbare. Att få nya arbetskollegor och ett större socialt nätverk ökar de studerandes självförtroende och de känner att de är en del av samhället.

Projektet har gjort stor skillnad och bidragit till att dessa deltagare blivit en viktig del av den framtida arbetskraftsförsörjningen.

Som en fortsättning på Kompetens och Samverkan drivs nu projektet Jobb i sikte som riktar sig till unga personer som av olika anledningar inte slutfört sina gymnasiestudier och som varit arbetslösa under en längre period. Klicka gärna på länken för att läsa mer!

http://lapplands.se/sv/-lapplands-larcentra/projekt2/

 

 

  

Uppdaterad: 2019-02-15 10.59 av johfun