Förändringar i trafikregler - Pajala centralort

Förändringar i trafikregler har trätt i kraft, de berör Kirunavägen samt Tornedalsvägen i Pajala centralort. Detta för att sänka hastigheten och öka trafiksäkerheten för bland annat gångtrafikanter. Vi ber er därför att vara uppmärksamma på skyltningen.

Ytterligare information finns att ta del av på Pajala kommuns hemsida under allmänna utskottets sammanträdesprotokoll 2020-01-20 §§ 6-10.

Uppdaterad: 2020-02-04 13.13 av linhuh