Befolkningsökning i Pajala

Nu händer det, nu vänder det! Under första halvåret 2019 ökade Pajala kommuns folkmängd med 30 personer. Ökningen beror på det stora antalet inflyttade från det egna länet, utlandet och övriga Sverige. 147 inflyttade är noterade första halvåret 2019. Efter att ha inkluderat födda och räknat bort avlidna och antalet utflyttade når vi alltså en ökning på 30 personer. 

Källa: SCB befolkningsstatistik

Uppdaterad: 2019-10-21 16.06 av linhuh