Avrådan från bad i Kauhajärvi badplats

Vid den senaste provtagningen i Kauhajärvi konstaterades höga halter av e.coli-bakterier. 

Detta innebär att badvattnet kan vara påverkat av skadliga mikroorganismer som kan göra dig sjuk.

Bygg- och miljöavdelningen i Pajala kommun avråder därför allmänheten från all bad i sjön.

Ytterligare prover kommer att tas snarast. 

Vid frågor kontakta Bygg-och miljöavdelningen på 0978-12 000 eller byggmiljo@pajala.se 

Uppdaterad: 2019-08-06 11.38