Taxor och avgifter

Anslutningsavgiften för villor som ägs av en privatperson är 38.000 kronor.
För prisuppgift avseende anslutningsavgiften gällande företag vänligen kontakta Carl-Johan Riblom, vd Pajala Värmeverk.

För priser se Prisbilaga 2018. Samtliga priser är inklusive moms.

Uppdaterad: 2018-05-25 10.22