Kommunala bolag

Pajala kommun har två kommunala bolag, Pajalabostäder AB och Pajala Värmeverk AB.

Pajalabostäder är ett helägt kommunalt, allmännyttigt bostadsföretag som förvärvar, äger och förvaltar fastigheter och tomträtter samt bygger bostäder, affärslokaler och kollektiva anordningar.

Pajala Värmeverk AB är ett helägt kommunalt bolag sedan 2001. Värmeverket producerar fjärrvärme till privata fastigheter, näringslivet samt kommunala fastigheter i centralorten Pajala.

Uppdaterad: 2018-04-19 07.57

Pajala Värmeverk AB
VD
Carl-Johan Riblom
Mobil 070-177 31 22
carl-johan.riblom@
pajala.se

Pajala Värmeverk AB
Ordförande
Owe Pekkari (S)
0978-104 59
Mobil: 070-653 22 01


Pajalabostäder AB
VD:
Magnus Pekkari
Box 114
0978-715 90
magnus.pekkari@
pajala.se


Pajalabostäder AB
Ordförande
Maria Törmä Lindmark