Att vara förberedd

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har som ett av sina uppdrag att informera allmänheten om hur man lättare ska klara av olika slags kriser som har stor inverkan på samhällsfunktioner och den enskildes situation. Det kan till exempel handla om naturkatastrofer, terrorattentat, elavbrott eller smittsamma sjukdomar.

En allmän målsättning är att alla som kan, ska klara försörjningen av mat, vatten, värme och information i minst tre dygn – minst 72 timmar – vid en samhällskris. Det kallas ofta 72-timmarsbudskapet. Samhällets resurser kommer inte att räcka till för alla samtidigt, utan måste först gå till de mest utsatta och hårdast drabbade. Andra kommer att få klara sig själva en tid. Hur länge går inte att säga, det beror bland annat på krisens omfattning.

 

Hur du förbereder du dig

Hemberedskap - mat
https://youtu.be/sd5PJUBUhIM?list=PLnfJX1S5HrypG7Uqwwxb-Ac9qTyUbOHnJ

Hemberedskap - värme 
https://youtu.be/NvUF0dLej04?list=PLnfJX1S5HrypG7Uqwwxb-Ac9qTyUbOHnJ

Hemberedskap - vatten 
https://youtu.be/98OLpmKG75g?list=PLnfJX1S5HrypG7Uqwwxb-Ac9qTyUbOHnJ

Hemberedskap - kommunikation 
https://youtu.be/uNvLUnzzIAc?list=PLnfJX1S5HrypG7Uqwwxb-Ac9qTyUbOHnJ

 

Läs mer om Krisberedskap:

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/

https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/din-krisberedskap

https://www.dinsakerhet.se/omkrisenkommer

http://www.civil.se/tips-rad/

Uppdaterad: 2017-05-24 10.56 av Anders Aasa