Räddningstjänst

Pajala kommun arbetar efter att vara en trygg och säker plats att bo på. Räddningstjänsten finns på centralorten och i flera av våra byar.

Räddningstjänstens viktigaste uppgift är att stärka människors egen förmåga att förhindra olyckor och agera vid olyckor.

Räddningstjänst är det ansvarsområde som ansvarar för den utryckande verksamheten när larmet går. Om förmågan att agera vid en olycka inte räcker till ska räddningstjänsten hjälpa de drabbade med en effektiv räddningsinsats.

Pajala Räddningstjänst är en deltidskår med ett cirka 25 deltidsbrandmän och ungefär 45 personer i våra brandvärn.

För att driva runt verksamheten finns två dagtidstjänster vars huvuduppgifter är drift och underhåll av material, fordon och stationsbyggnader.

Samt utbildning och övning av den egna personalen och förebyggande verksamhet.

De vanligaste olyckstyperna för Pajala Räddningstjänst är villabränder, trafikolyckor och brand i det fria. Dessa prioriteras i vår övningsverksamhet.

Junosuando räddningsvärn rycker ut på sjukvårdslarm I Väntan På Ambulans (IVPA), det är ett samarbete med landstinget.

Vi har släckavtal med Överkalix, Övertorneå och Kolari, Muonio i Finland.

Uppdaterad: 2017-01-20 12.33