Bygg- och miljöförvaltning

Kommunen har lagstadgade uppgifter inom miljö-, livsmedels- och hälsoskyddsområdet. Samt inom plan- och byggområdet.

Kommunen har även frivilligt övertagit vissa uppgifter från Länsstyrelsen.

Kommunfullmäktige har därför uppdragit åt Bygg- och miljönämnden att pröva tillstånds- och lovansökningar samt utöva tillsyn enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, med fler lagar och förordningar.

Som tillsynsmyndighet skall Bygg- och miljönämnden säkerställa syftet med respektive lagstiftning.

Bygg- och miljönämnden biträds i sitt arbete av plan- och miljöavdelningen. Avdelningen bereder ärenden till nämnden och verkställer dess beslut, beslutar i vissa ärenden på delegation samt utför det dagliga myndighetsarbetet.

Genom bland annat inspektioner och provtagningar kontrolleras att verksamheter följer de regler och villkor som gäller.

Avdelningens mål är att snabbt och enkelt lämna råd och upplysningar. Och att utöva en verksamhet som är serviceinriktad och stödjande.

Uppdaterad: 2019-03-22 09.54 av eriwaa

Plan- och miljöchef:

Johanna Alm
0978-120 95
070-519 11 39
johanna.alm@
pajala.se