Bemanningsenheten

I arbetet som vikarie får du möjlighet att träffa många olika människor, knyta kontakter samt skaffa dig värdefull erfarenhet av flera olika verksamheter.

Som vikarie ska du kunna åka ut på arbete med kort varsel. Du arbetar på flera olika arbetsplatser och arbetstiderna varierar beroende på verksamheternas behov. Som vikarie planerar du själv in den tid du vill arbeta i systemet Time Care Pool. Ju mer flexibel du är gällande tillgängligheten, desto större chans har du att få jobb.

Vi är i behov av vikarier till äldreomsorgen, LSS, ensamkommande barn, förskolan och kost och hygien.

Om du sedan är intresserad av att arbeta som vikarie kan du göra en ansökan som du skickar till oss.

För att få mer information om bemanningsenheten och arbetet som vikarie är du välkommen att kontakta oss.

Uppdaterad: 2019-03-04 14.05

Bemanningsledare
Ann-Sofi Larsson

Bemanningsplanerare
Heidi Vasara

Telefon 0978-120 00
Måndag-fredag
09.30-11.30
13.00-14.00

E-post: viksam@pajala.se

Ansökan - Vikariat