Skattesats

Kommunalskatten är kommunens största inkomstkälla och finansierar ca 45 % av kommunens totala kostnader. Andra inkomstkällor är bland annat statsbidrag och avgifter för kommunens olika tjänster.

Skattesatsen visar hur mycket du betalar till kommunen och till landstinget för varje hundralapp du tjänar. Om du är med i Svenska kyrkan tillkommer även kyrkoavgift. Alla betalar den obligatoriska begravningsavgiften till kyrkan. 

Skattesatser 2018
Kommun 23,50
Landsting 11,34
Begravningsavgift 0,531
Summa exkl. kyrkoavgift 35,371
Kyrkoavgift 1,269
Summa inkl. kyrkoavgift 36,640Uppdaterad: 2018-05-28 09.00

Kontakt

Ekonomiavdelningen

Telefon 0978-120 00