Kommunkansliet

Kommunkansliets huvuduppgifter är diarieföring, protokollföring, expediering samt övriga administrativa arbetsuppgifter som krävs inför, under och efter politiskt beslut.

De sammanträden som administreras av kommunkansliet är kommunfullmäktige, kommunstyrelse, Individnämnden, allmänna utskottet, barn- och utbildningsutskottet, stöd- och omsorgsutskottet, personalutskottet, minoritetsutskottet, valnämnden, krisledningsnämnden, tillgänglighets- och pensionärsrådet, hälsorådet och minoritetsrådet.

I Pajala kommun är även valadministration, information/ kommunikation, dataskydd, konsumentvägledning, politikerarvoden, växel, reception och vaktmästeri en del av kommunkansliet.

Uppdaterad: 2019-06-05 10.34 av linhuh

Kommunkansliet

Kanslichef
Linnea Huhta
linnea.huhta@pajala.se

Nämndssekreterare
Sixten Olli
sixten.olli@pajala.se

Nämndsadministratör
Anna Uusitalo
anna.uusitalo@pajala.se

Administrativ handläggare
Alexander Lantto
alexander.lantto@pajala.se

Frågor/ Ärenden
kommun@pajala.se
Växel 0978-120 00