Kommunkansliet

Kommunkansliets huvuduppgifter är diarieföring, protokollföring, expediering samt övriga administrativa arbetsuppgifter som krävs inför, under och efter politiskt beslut.

De sammanträden som administreras av kommunkansliet är kommunfullmäktige, kommunstyrelse, Individnämnden, allmänna utskottet, barn- och utbildningsutskottet, stöd- och omsorgsutskottet, personalutskottet, minoritetsutskottet, valnämnden, krisledningsnämnden, tillgänglighets- och pensionärsrådet, hälsorådet och minoritetsrådet.

I Pajala kommun är även information/ kommunikation, dataskydd, politikerarvoden, växel, reception och vaktmästeri en del av kansliet.

Uppdaterad: 2019-01-22 14.56 av linhuh

Kommunkansliet

Linnea Huhta
Kanslichef
linnea.huhta@pajala.se

Sixten Olli
Nämndssekreterare
sixten.olli@pajala.se

Anna Uusitalo
Nämndsadministratör
anna.uusitalo@pajala.se

Frågor/ Ärenden
kommun@pajala.se
Växel 0978-120 00