Kommunkansliet

Kommunkansliets huvuduppgifter är diarieföring, protokollföring, expediering samt övriga administrativa arbetsuppgifter som krävs inför, under och efter politiskt beslut.

De sammanträden som administreras av kommunkansliet är kommunfullmäktige, kommunstyrelse, Individnämnden, allmänna utskottet, barn- och utbildningsutskottet, stöd- och omsorgsutskottet, personalutskottet, minoritetsutskottet, valnämnden, krisledningsnämnden, tillgänglighets- och pensionärsrådet, hälsorådet och minoritetsrådet.

I Pajala kommun är även valadministration, information/ kommunikation, dataskydd, konsumentvägledning, politikerarvoden, växel, reception och vaktmästeri en del av kommunkansliet.

Uppdaterad: 2019-03-07 09.25 av linhuh

Kommunkansliet

Linnea Huhta
Kanslichef
linnea.huhta@pajala.se

Sixten Olli
Nämndssekreterare
sixten.olli@pajala.se

Anna Uusitalo
Nämndsadministratör
anna.uusitalo@pajala.se

Vakant
Administrativ handläggare
Sök jobbet, klicka på denna länk till pajala.se/ledigajobb

Frågor/ Ärenden
kommun@pajala.se
Växel 0978-120 00