Slussen

Slussen är en integrerad arbetsmarknadsenhet som har till uppgift att stötta pajalabor som står en bit från ordinarie arbetsmarknad. I samarbete med Arbetsförmedlingen erbjuds den enskilde en anställning inom de verksamheter som Slussen har att erbjuda. Slussen fungerar även som en mötesplats för Pajalas nyanlända där vi tillsammans med civilsamhället anordnar olika aktiviteter som skyndar på individens integration.

I dagsläget jobbar Slussen med:

- En möbelloppis i källaren på Malmen dit du som har överblivna möbler, husgeråd mm kan lämna till någon som behöver. du kan även ringa så hämtar vi grejerna kostnadsfritt.

- Ett fik i anslutning till vänthallen på Malmen där ungdomar ges möjlighet till arbete i kombination med studier. Slussen hanterar även kommunfiket. 

Uppdaterad: 2019-06-05 09.29