Samhällsorientering

Samhällsorientering – för dig som är ny i Sverige

Samhällsorientering är en kurs om det svenska samhället för dig som är ny i Sverige. Kursen är på ditt modersmål eller annat språk som du kan. Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat.
Kursen ger dig viktig information – för en bra start i Sverige!

Kursen handlar om praktiskt vardagsliv som frågor om arbete och utbildning, bostad, hälsa och sjukvård samt barn och familj.
Kursen är gratis!

Kursinnehåll

 • Att komma till Sverige
 • Att bo i Sverige
 • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
 • Individernas rättigheter och skyldigheter
 • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
 • Att påverka i Sverige
 • Att vårda sin hälsa i Sverige
 • Att åldras i Sverige

www.informationsverige.se hittar du information på flera olika språk.

 

Vem kan gå kursen?

Samhällsorieneteringen är för dig som är mellan 18 och 64 år, ny i Sverige och

 • har en etableringsplan
 • eller är anhöriginvandrare (och folkbokfördes i en kommun för första gången efter 1. maj 2013)

Samhällsorientering erbjuds inte för dig som är:

 • medborgare i ett EES-land eller Schweiz
 • gymnasiestuderande
 • arbetskraftsinvandrare
 • gäststuderande/ gästforskare

 

Anmälan

Du kan anmäla dig genom att kontakta kommunens integrationssamordnare

Kontaktuppgifter finns under "Kontakt" till höger

eller så skriver du ut och fyller in anmälningsblanketten  
som lämnas in till Pajala lärcentra.

Uppdaterad: 2018-04-24 09.05

Kontakt

Integrationssamordnare 
B
irgit Holma 
0978-120 89 
birgit.holma@pajala.se