Integrationsprojekt

Ansök om stöd till integrationsprojekt

Pajala kommun har av regeringen erhållit medel för att arbeta med integration av nyanlända och asylsökande personer. Under 2017 beslutade kommunstyrelsen att 400 000 kronor av dessa ska användas för att finansiera eller delfinansiera integrationsprojekt. I början av året hade vi en ansökningsomgång och nu lyser vi ut resterande medel – cirka 280 000 kronor. Sökande kan vara ideella föreningar/organisationer. Vi ser gärna en spridning av projekten så alla föreningar som har en idé uppmanas att söka!

Projekten kan exempelvis handla om: språkinlärning, aktiviteter eller kännedom om lokalsamhället och Sverige.

Ansökningstid: omgående – 15/10, 2017

Ansökningshandlingar hittar ni här:        

Ansökningsblankett projektstöd

Budgetmall

Anvisningar till ansökan

Vid frågor är du välkommen att kontakta,                   

Julia Torgils
Handläggare och projektsamordnare
0978-121 06 / julia.torgils@pajala.se

Uppdaterad: 2017-09-19 10.17

Integrationshandläggare
/projektsamordnare 
Julia Torgils 
0978-121 06 
julia.torgils@
pajala.se