Ensamkommande barn

I det dagliga arbetet stöttas de nyanlända i att komma till rätta i samhället.  Ungdomarna får stöd i sina dagliga rutiner. Det kan vara hjälp och stöd med skolarbete, matlagning, fritidsaktiviteter och andra praktiska saker som hjälper ungdomen i sin anpassning till samhället. Handledarna och kontaktpersonerna bär en betydande roll i sina kontakter med den nyanlända. Handledarna har en viktig roll i att skapa trygghet och ro för de ungdomar som kommit till vår avdelning.

Idag har vi ett stödboende i Pajala. Boendeenheternas kompetenta personalstyrka leder integrationen framåt med framgång. Ungdomarna har personliga kontaktpersoner. Alla är informerade om den enskilde ungdomens situation. På så sätt byggs en trygg bas för ungdomens uppväxt inom vårt boende. Samarbetet mellan vår avdelning och skolan har idag resultat av ett mycket gott samarbete och enheterna har tydliga kanaler för information och vägledning för våra ungdomar.

I de dagliga rutinerna och vid de schemalagda arbetsplatsträffarna ser vi över våra rutiner. Vår ambition är att vara lyhörda för verksamhetens och barnens behov. Vi inventerar och ser över var i verksamheten förbättringar behövs och strävar för att åtgärda dem. Vi kan se att kontakter och samarbete med hälsovården, god man och socialtjänsten kan bli än mer effektiv.   

Uppdaterad: 2019-06-05 09.29