Kommunstyrelsen

Det kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar om verkställer tjänstepersonerna i organisationen, även kallad förvaltningen. Kommunchefen ansvarar för förvaltningen i Pajala kommun och är anställd direkt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har beslutat att ge kommunchefen och tjänstepersonerna inom förvaltningen rätt att i vissa ärenden besluta i kommunstyrelsens ställe. Vad som får beslutas av vem framgår av kommunstyrelsens delegationsordning.

Uppdaterad: 2019-01-22 15.03