Historia

I hjärtat av Tornedalen - mitt på Nordkalotten
Präglad av sin mångkulturella historia, där den tornedalska identiteten formats i mötet mellan finska, samiska och svenska kulturtraditioner - där finns Pajala kommun, en gränskommun i Norrbotten med cirka 6 300 invånare, varav cirka 2 000 finns i centralorten.

Storkommunen Pajala bildades 1971 av tidigare Pajala, Korpilombolo, Tärendö och Junosuando kommuner. Den gränsar i söder till Övertorneå och Överkalix kommuner, i väster till Gällivare, mot norr till Kiruna samt i öster till de finska kommunerna Muonio, Kolari och Pello.

Det geografiska läget har historiskt gjort Pajala till naturligt handelscentrum vilket Kengis marknad - numera Pajala marknad - med anor från 1700-talet vittnar om. Pajala är en traditionsrik kulturbygd. Norrbottens äldsta brukshistoria finns här, med en järnbruksepok som sträckte sig över nästan tre sekler.

Befolkningen är av samisk, finsk och svensk härkomst. Fram till 1960-talet arbetade många inom jord- och skogsbruk och under 1960- och 1970-talen noterades en kraftig folkminskning. Av kommunens 80-tal byar bor ca 55% av befolkningen i tätort med mer än 200 invånare och 27% i centralorten Pajala.

I svenska Tornedalen har finska varit det dominerande språket från tidig medeltid. Fram till 1809 när gränsen mellan Sverige och Finland drogs längs Torne älvdal var kulturen enhetlig och homogen. Svenska språket hade liten inverkan fram till 1888 när de första statsskolorna inrättades, där undervisningen enbart skulle ske på svenska. Tornedalsfinskan utvecklades under 1900-talet till meänkieli och fick år 2000 status som ett av de fem minoritetsspråken i Sverige.

Närheten till vildmarken ger goda möjligheter till fritid och upplevelser året runt. Här finns ett rikt kulturliv med många möjligheter. Kommunens näringsliv domineras av ett mycket stort antal småföretag inom många olika näringsgrenar. Nu står Pajala kommun inför stora samhällsutmaningar i samband med gruvetableringarna i Tapuli, Sahavaara och Pellivuoma.

Uppdaterad: 2018-08-28 15.14