Fornfynd

2009 genomförde Norrbottens museum en arkeologisk utredning i området kring Kaunisvaara och Aareavaara. Öster om Aareavaara påträffades bland annat två boplatser som är ungefär 11300 år gamla. Fynden som påträffades är brända ben efter matrester och rester av redskapstillverkning i kvarts och grönsten.

Dessa fyndigheter är de äldsta som påträffats hittills i Norrbotten, Västerbotten och i norra Finland. I den norra delen av Norden är det endast vid den norska kusten som det påträffats äldre boplatser. Tidigare fynd i Norrbotten har varit cirka 9 000 år gamla och har påträffats vid sjön Järtajaure i Jokkmokks kommun och Dumpukjauratj, Arjeplogs kommun.

Detta innebär att inlandsisen dragit sig tillbaka tidigare än vad som tidigare beskrivits och fyndet har också betydelse för bedömningen hur landhöjningens första förlopp har gått till. Förmodligen människor från Skåne och Bohuslän vandrat till Norge och sedan befolkat även Norrbotten eftersom istäcket över västerbotten och Norrbotten har hindrat en invandring längs östkusten. Invandringen kan även ha skett från Ryssland och Kolahalvön.

 Här följer några exempel på fynd 

Fyndplats

Fynd

Erkheikki                        

Stenåldershyddor, kokgropar

Kangos

Stenåldershyddor, stenåldersyxa

Keräntöjärvi

Fångstgropssystem cirka 5 200 år gamla 

Lovikka

Odlingsrösen, stenåldersyxa 

Merasjärvi

Stenåldershyddor från 2 500 och 5 000 år gamla samt fångsgropar

Saittarova

Stenåldersyxa 

Tärendö

Stenåldersyxa, hydda 

Männikkö

Pilspets 

Ylinuoksujärvi

Cirkelrund stenskiva, cirka 1,5 cm tjock med ett hål i mitten 

Kainulasjärvi

Fångstgropar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktör: Anita Krutrök
2011-05-27

Uppdaterad: 2016-07-05 15.10