Tillkännagivanden

Här publiceras tillkännagivanden/ kungörelser. De upphör att gälla och tas bort i samband med att aktuellt sammanträde äger rum eller då angiven tidsfrist löpt ut.

Tillkännagivanden gällande fullmäktigesammanträden upphör vara aktuella till förmån för eventuellt sammanträdesprotokoll.

Uppdaterad: 2019-04-10 13.43