Tillgänglighets- och pensionärsrådet (KTR)

Tillgänglighets- och pensionärsrådet är en remissinstans samt arena för att informera om överläggningar, information och samråd mellan företrädare för handikapporganisationer, pensionärsorganisationerna, politiker samt kommunala tjänstemän.

Rådet har inte ställning av kommunal nämnd eller styrelse. Rådets arbetsformer och beslutsförhet omfattas inte av kommunallagens bestämmelser utan regleras av kommunen själv.

Klicka här för att läsa reglementet för Kommunala tillgänglighetsrådet.

Klicka här för att läsa reglementet för Kommunala pensionärsrådet.

 

Uppdaterad: 2019-04-05 10.05