Sammanträdesplan 2019

Kommunfullmäktige
25 februari,15 april, 10 juni, 16 september,
28 oktober och 16 december.

Kommunstyrelsen  
21 januari, 11 februari inställt, 25 mars, 27 maj, 2 september,
14 oktober samt 2 december.

Allmänna utskottet 
28 januari, 11 mars, 13 maj, 19 augusti, 30 september och
18 november.

Barn- och utbildningsutskottet
29 januari, 12 mars, 14 maj, 20 augusti, 1 oktober, 
29 oktober (extra) och 19 november.

Stöd- och omsorgsutskottet

7 februari, 21 mars, 23 maj, 29 augusti, 3 oktober och
28 november.

Personalutskottet
29 mars, 3 juni (inställd), 9 september och 9 december. 

Minoritetsutskottet och Minoritetsrådet
31 januari, 6 maj, 22 augusti och 21 november.

Bygg- och miljönämnden
20 februari, 21 mars, 3 april, 15 maj, 19 juni,
21 augusti, 25 september, 6 november och 11 december. 

Tillgänglighetsrådet (KTR) och Pensionärsrådet (KPR)

14 mars, 13 juni, 12 september och 5 december. 

Hälsorådet
XX maj, 27 augusti och 10 december.

Valnämnden
29 april, 12 juni 

Individnämnden
27 februari, 27 mars, 24 april, 22 maj, 19 juni, 21 augusti, 18 september, 23 oktober, 20 november, 18 december.

Krisledningsnämnden
Sammanträder vid behov.

Uppdaterad: 2019-10-17 10.11 av linhuh